ROK OTPLATE DO 24 MJESECA​

  POVEĆANJE PROMETA U POSLOVANJU​

   POVEĆANJE UVOZA I IZVOZA

    Da zakažete sastanak, ili dobijete obrasce koje obezbjeđuje Zapad banka

     Omogućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstva iz tekućeg poslovanja. Služi kao podrška kratkoročnim finansijskim potrebama klijenata, kao što su: plaćanje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, isplata plata, plaćanje poreza i sl., odnosno finansiranja tekuće likvidnosti.

     Namijenjen je za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima, kao i tekuće likvidnosti. Klijent koristi odobreni kreditni limit prema potrebama, odjednom,  ili sukcesivno, u tranšama. Suma iskorišćenih tranši, ne prelazi odobreni iznos kredita. Na iskorišćeni dio limita, obračunava se kamata, dok se na neiskorišćeni dio, obračunava naknada na neiskorišćeni iznos kredita.

     Kratkoročni krediti za obrtna sredstva - Krediti za obrtna sredstva, namijenjeni su za različite djelatanosti: za kupovinu roba i usluga, sirovina, uvoz, izvoz, plaćanje usluga, taksi, carina i dr.

     Kredit za finansiranje međunarodne trgovine sirovina, poluproizvoda i proizvoda, namjenjen je za kratkoročno fInansiranje međunarodne trgovine roba (kreditira se do 80% nabavne vrijednosti robe po Ugovoru, koji je zaključen između zajmotražioca i dobavljača, kao što su poljoprivredni proizvodi, drvna građa, pamuk i sl).