Kratkoročni
krediti

Kratkoročni kreditni proizvodi

 omogućavaju klijentima da prevaziđu

 neravnotežu između priliva i odliva

 sredstava iz tekućeg poslovanja.

Dugoročni
krediti

Dugoročni krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

Ulaganja u osnovna sredstva

Ulaganja u trajna obrtna sredstva

finansiranje tekućih obaveza

Refinansiranje obaveza klijenta...