U cilju zadovoljavanja potreba klijenata, kao i osjećaja sigurnosti za njihove materijalne vrijednosti, Zapad banka nudi Mogućnost iznajmljivanja sefova u Filijali, ulica Moskovska br. 2a.

 

Sefove mogu koristiti fizička lica, rezidenti i nerezidenti.

 

Banka izdaje na korišćenje 3 različite vrste sefova:

- 30cm x 7,50cm x 41cm;

- 30cm x 12cm x 41cm;

- 30cm x 24cm x 41cm.


 

PREDNOSTI KORIŠĆENJA SEFOVA

 

U sefovima je moguće čuvati različite vrste dragocjenosti, vrijednosnih papira, dokumenta, umetničkih slika, nakita i sl.

 

Napomena: Sefovi ne smiju biti korišćeni za čuvanje predmeta koji mogu, na bilo koji način, ugroziti sigurnost ostalih sefova i prostorija Banke, kao i njenih zaposlenih (predmeti - zapaljivi, eksplozivni, podložni kvarenju, raspadanju i slično).

Procedura zakupa sefa veoma je jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtjevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa, a od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument. 

  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

   NAKNADA ZA USLUGE KORIŠĆENJA SEFOVA

    

   U okviru Tarife naknada za usluge Zapad Banke za fizička lica možete se informisati o cijenama zakupa.