Kreditni proizvodi omogoućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstva iz tekućeg poslovanja. Služe kao podrška kratkoročnim finansijskim potrebama klijenata, kao što su: plaćanje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, isplata plata, plaćanje poreza i sl., odnosno finansiranje tekuće likvidnosti.

Da zakažete sastanak, ili dobijete obrasce koje obezbjeđuje Zapad banka

  Limit po transakcionom računu


  Gotovinski kredit

  Gotovinski kredit

  pokriven hipotekom


  Kredit za

  refinansiranje obaveza

  Namjenski kredit

  pokriven hipotekom


  Kredit za kupovinu

  motornih vozila

  Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita


  Krediti pokriveni oročenim novčanim depozitom

  Tenderska garancija