ROK OTPLATE DO 120 MJESECI

  BIZNIS KREDIT PRILAGOĐEN POTREBAMA PRIVREDE

   FINANSIRANJE RAZLIČITE POSLOVNE NAMJENE

    Namijenjeni su pravnim licima iz svih djelatnosti poslovanja (uslužne djelatnosti, trgovina, poljoprivreda, proizvodnja, građevinarstvo i dr.).

     

    Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

     Dugoročni krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

     • Ulaganja u osnovna sredstva – materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar), kao i nematerijalna imovina (patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize, razvoj proizvoda ili usluga), kojima se održava postojeći fond osnovnih sredstava, ili neznatno uvećava.
     • Ulaganja u trajna obrtna sredstva - finansiranje tekućih obaveza, koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima klijenta, a odnose se na sirovine, materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.
     • Refinansiranje obaveza klijenta kod drugih finansijskih institucija i refinansiranje obaveza klijenta kod Banke.
     • Namijenjeni su pravnim licima iz svih djelatnosti poslovanja (uslužne djelatnosti, trgovina, poljoprivreda, proizvodnja, građevinarstvo i dr.).

     Dugoročni investicioni krediti namijenjeni su za realizaciju investicionih projekata iz oblasti:

     • Proizvodnje – krediti odobreni za modernizaciju ili proširenje proizvodnih postrojenja, investiranja u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park i plovila koja se koriste u proizvodnji ili obavljanju djelatnosti, kao i investiranja u ostala osnovna sredstva.
     • Turizma - krediti odobreni za kupovinu ili izgradnju novih, adaptaciju, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih turističkih kapaciteta (hotela, apartmana, soba, kampova, restorana, sportskih i drugih objekata i sl.) radi obavljanja turističke djelatnosti, uređenja i opremanja postojećih turističkih kapaciteta, nabavku plovila ili druge opreme radi iznajmljivanja turistima.
     • Građevinarstva - krediti kojima se finansira projekat izgradnje stambenog ili poslovnog objekta, isključivo namjenjenog daljoj prodaji na tržištu.
     • Poljoprivrede - krediti odobreni za osnivanje, proširivanje ili unapređenje poljoprivrednih gazdinstava.
     • Ostalih projekata iz svih oblasti, kojima se uvećava imovina klijenta, uz uslov, da se tako stečena imovina, koristi isključivo u poslovne svrhe i za obavljanje djelatnosti za koje je klijent registrovan.

     Proizvod omogućava finansiranje na teret sopstvenih sredstava klijenta ili trećeg lica, i pogodan je za sve namjene.