Mastercard standard

debit kartica

Mastercard Standard Debit je multivalutna kartica, 

koja je vezana je za transakcioni račun klijenta i 

omogućava da se novcem, u svim valutama koje 

klijent posjeduje, raspolaže nezavisno

 od radnog vremena Banke.

Mastercard gold

debit kartica

Mastercard Gold Debit je multivalutna kartica, 

vezana je za transakcioni račun klijenta i 

omogućava da se novcem, u svim valutama koje

 klijent posjeduje, raspolaže nezavisno 

od radnog vremena Banke. 

PREMIUM PROGRAMI 

„ LOUNGE KEY“  I „GLOBAL WIFI“

Mastercard Premium kartice vam 

omogućavaju da otkrijete novi 

svijet ponuda i neprocjenivih 

iskustava koje smo vam pripremili.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Platne kartice su postale dio naše 

svakodnevice i važno je da posebnu 

pažnju posvetimo sigurnosnim 

aspektima njihovog korišćenja.