Limit po transakcionom računu - Banka odobrava Limit po transakcionim računima fizičkim licima koja ostvaruju primanja posredstvom računa otvorenih u Zapad Banci. Pod primanjima se podrazumjeva prosječna neto zarada/penzija koju je lice ostvarilo u poslednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Iznos u EUR:                                            

Min EUR 100,00 – Max 3 prosječne neto zarade (penzije)


Period otplate:                                                                

Do 24 mjeseca;


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

8,00%-16,00% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,00%-2,00% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Način otplate:                                                                          

O roku dospijeća.


Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana i/ ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu. 2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem.

  • Kopija lične karte
  • Zahtjev za kredit
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Saglasnost za upit u RKR
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
  • Administrativna zabrana (opciono)
  • Izjava o otpremnini (opciono)
  • Penzioni ček (opciono)
  • Polisa osiguranja života (opcino)