Prigovor na rad zaposlenog ili pruženu bankarsku uslugu, klijent podnosi najkasnije u roku od 30 dana od nastalog događaja (osim ako nije ugovoren drugačiji rok).

 

Prigovor se podnosi na jedan od sljedećih načina:

1.     Lično u sjedištu banke ili u poslovnici banke - popunjavanjem Obrasca;

2.     Putem pošte, slanjem na adresu Moskovska 2b/VII, 81000 Podgorica i

3.     Putem elektronske pošte (e-mail) na adresu: