Zapad Banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: web stranica) Vas obavještava, da je Vaša posjeta anonimna i da Banka ne prikuplja podatka koji bi omogućili vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), a korisnike web stranice, koji daju svoje podatke o ličnosti, obavještavamo, da se njihovi podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta, kao i odredbama važećih zakona države Crne Gore.