Dobro došli u Zapad banku, banku koju pažljivo gradimo sa vama već 7 godina. 


Zapad banka AD Podgorica je univerzalna banka, koja svojim klijentima obezbjedjuje širok spektar bankarskih usluga. Umjesto standardizovanog pristupa potrebama klijenata, banka nastoji da razvije i pruži personalizovane usluge, prilagođene njihovim specifičnim potrebama. Tokom 2022. godine Banka je definisala novi strateski cilj djelovanja u srednjem roku: rast tržišnog učešća i jačanje tržišne pozicije Banke u bankarskom sektoru Crne Gore u retail segmentu.


Poslovni procesi u banci, organizovani su na način da je pružena mogućnost klijentima, da svojim sredstvima upravljaju na jednostavan i efikasan način.

Glavni cilj Zapad banke je građenje trajnih, harmoničnih, odnosa sa klijentima, posvećivanjem pažnje njihovim potrebama i kontinuiranim razvojem sebe i svog poslovanja, a za dobrobit svih.


U kombinaciji sa stručnošću, te usmjerenošću zaposlenih, naša Banka je jedinstven bankarski partner sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su platne transakcije u zemlji i inostranstvu, krediti, garancije, depoziti, elektronsko bankarstvo, kartično poslovanje, forfeting, finansijski lizing, mjenjačni i drugi poslovi.


Banka vjeruje da su zaposleni jedna od ključnih vrijednosti i garancija za ostvarenje poslovnih ciljeva.

Zapad banka AD Podgorica

 

Zapad banka AD Podgorica.

Moskovska broj 2b/VII sprat.

81000 Podgorica

Crna Gora

Registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici. 

Registarski broj kod Centralnog registra privrednih subjekata: 4-0009448. 

Osnovni kapital: EUR 15,5 Mil

PIB: 03032531

PDV: 30/31-17723-4

 

Račun: 907-57001-31

IBAN ME25570000981000004047

BIC: ZBCGMEPG