REZIDENTI

Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj Banci, u mogućnosti ste da otvorite prvi multivalutni račun u Crnoj Gori.

NEREZIDENTI

Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj Banci, u mogućnosti ste da otvorite prvi multivalutni račun u Crnoj Gori.