.

Сумма лимита:                                            
Не более 3 (трех) средних заработных плат/пенсий/прочих окладов;

 

Период погашения:                                                                
До 24 месяцев;

 

Примечание:

Возможность предоставления и реализации в течение 24 часов с момента подачи полного пакета документов необходимого для обработки банковского продукта.

Iznos u EUR:                                            

DO 3 prosječne neto zarade (penzije)


Period otplate:                                                                

Do 24 mjeseca;


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

8,97% do 13,97% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% ( min.EUR 5,00) - 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Način otplate:                                                                          

O roku dospijeća.


Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

Naknada nije predviđena


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana i/ ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu. 2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem.

  • Kopija lične karte
  • Zahtjev za kredit
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Saglasnost za upit u RKR
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
  • Administrativna zabrana (opciono)
  • Izjava o otpremnini (opciono)
  • Penzioni ček (opciono)