Сообщение - Мораторий

Poštovani klijenti,
 
u skladu sa Odlukom Centralne Banke Crne Gore, o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem ("Službeni list Crne Gore", br. 019/20, od 19.03.2020), svi koji žele da iskoriste mogućnost odlaganja otplate kredita u trajanju do 90 (devedeset) dana (ili do prestanka važenja Odluke CBCG), zahtjev/obavještenje mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:
 
- pozivom na broj: +382 69 111901 ili +382 69 085050 (za fizička lica);
- pozivom na broj: +382 69 114570 ili +382 67 233081 (za pravna lica);
- slanjem podataka na e-mail adresu: i
- slanjem pošte na adresu Zapad banke AD Podgorica - Moskovska 2b/VII, 81000 Podgorica.
 
Klijent je dužan da u zahtjev unese sve detalje neophodne za identifikaciju fizičkog ili pravnog lica, kao i osnovne elemtente posla koji je klijent zaključio sa Bankom.

Klijent - fizičko lice, dužan je da dostavi:
- Ime i prezime;
- JMBG;
- Adresa;
- Kontakt telefon;
- Naziv poslodavca;
- Zavodni broj ugovora o kreditu za koji/e klijent želi da prolongira otplatu, kao i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).


Klijent – pravno lice, dužan je da dostavi:
- Naziv pravnog lica;
- PIB;
- Sjedište pravnog lica;
- Kontakt telefon;
- Zavodni broj ugovora o kreditu za koji/e klijent želi da prolongira otplatu, kao i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).


Klijent će, u roku od 5 (pet) radnih dana, od dana zaprimanja upućenog zahtjeva/obavještenja, biti informisan o sprovođenju i realizaciji istog.
 
Vaša Zapad banka AD Podgorica