ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД

Banka je 16.01.2017.godine objavila preliminarne finansijske izvještaje za 2016.godinu.