ПОЛУГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД

Banka je 01.07.2017.godine objavila polugodišnje finansijske izvještaje za 2017.godinu.