ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ЗА 2016 ГОД

DOO PricewaterhouseCoopers Podgorica, eksterni revizor Zapad banke, dostavio je 25.05.2017.godine izvještaj nezavisnog revizora kojim je iskazao mišljenje da finansijski izvještaji banke u svim materijalno značajnim aspektima prekazuju realno i objektivno finansijski položaj banke sa stanjem na 31.12.2016.godine.


Polazeći od zakonskih obaveza, banka je objelodanila osnovne informacije o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2016.godine.