Naš tim

 

Odbor direktora

 • Vadym Morokhovskyy, predsjednik
 • Volodymyr Kostelman, član
 • Aleksandr Kuperman, član
 • Aleksei Kiselev, član
 • Dejan Marinović, član

 

Izvršni direktori

 • Mladen Rabrenović, glavni izvršni direktor
 • Savo Živković, izvršni direktor
 • Aleksandr Kuperman, izvršni direktor
 • Dmytro Likhota, izvršni direktor

 

Sekretar banke

 • Vesna Đuranović

 

Interni revizor

 • Ivana Golubović

 

Praćenje usklađenosti poslovanja sa regulativama

 • Ivana Marković

 

Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 • Dejan Hajduković

 

Poslovanje sa fizičkim licima

 • Nenad Marović, direktor sektora

 

Poslovanje sa pravnim licima

 • Žarko Lazović, direktor sektora

 

Međunarodno poslovanje

 • Božidar Dapčević, pomoćnik Glavnog izvršnog direktora za poslove međunarodne prodaje

 

Upravljanje rizicima

 • Jelena Milić, direktor sektora
 • Milijana Komar, šef službe rizika
 • Ivana Ljesar, šef službe kreditne analize

 

Pravni poslovi

 • Boban Ličina, direktor sektora

 

Računovodstvo i finansije

 • Vesna Kovacević, direktor sektora
 • Tijana Bulatović, stručni saradnik za poslove računovodstva i finansija
 • Marko Đurišić, stručni saradnik za poslove računovodstva i finansija

 

Platni promet i dokumentarne operacije

 • Marina Suhih, direktor sektora
 • Đorđije Grupković, šef službe međunarodnog platnog prometa
 • Jovana Kovačević, stručni saradnik za poslove međunarodnih transakcija
 • Rade Prelević, šef službe domaćeg platnog prometa
 • Željko Vukčević, stručni saradnik za poslove platnih transakcija

 

Kartično poslovanje

 • Vesna Marovic - Šehić, direktor sektora
 • Dušica Paunović, samostalni referent

 

Podrška bankarskim operacijama

 • Maja Prelević, direktor sektora

 

Informacione tehnologije

 • Veselin Vujošević, direktor sektora
 • Jovo Mostić, samostalni inženjer za razvoj softvera
 • Ivan Strugar, samostalni inženjer za razvoj softvera
 • Vladimir Komnenić, menadžer bezbijednosti informacionog sistema

 

Eksterni revizor

 • PricewaterhouseCoopers Podgorica