REZIDENTI

Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj Banci, u mogućnosti ste da izviršite nacionalne i međunarodne platne transakcije u raznim valutama, a takođe dobijate i raznovrsne usluge Banke.

NEREZIDENTI

Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj Banci, u mogućnosti ste da izviršite nacionalne i međunarodne platne transakcije u raznim valutama, a takođe dobijate i raznovrsne usluge Banke.