Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj banci, u mogućnosti ste da otvorite multivalutni račun, čime istovremeno dobijate otvaranje i deviznog i tekućeg racuna. Ova mogućnost je izuzetno značajna za klijente koji posluju u multi-valutnom okruženju i učestvuju u međunarodnom platnom prometu, jer se prenos sredstava između deviznog i tekućeg računa vrši automatski, bez ispostavljanja posebnog pisanog zahtjeva.


U cilju otvaranja multivalutnog transakcionog računa, neophodno je da popunite i dostavite potrebnu dokumentaciju i posjetite poslovnicu Zapad banke u Podgorici ili jedno od naših predstavništava u inostranstvu.


Na ovaj način ćete moći jednostavno i lako, da obavljate platne poslove, u okviru domaćeg i međunarodnog platnog promenta, a u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore.


Transakcioni račun glasi na ime osobe koja ga otvara, a pored punoljetnog lica, račun može otvoriti i maloljetno lice, sa zakonskim zastupnikom, roditeljem ili starateljem.


SWIFT Zapad Banke je ZBCGMEPG.


Za svu potrebnu dokumentaciju kontaktirajte Banku.

  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

   Sve vrste priliva i odliva novca u zemlji, možete obavljati posredstvom trasakcionog računa Zapad banke. 

   Sve vrste priliva i odliva novca iz inostranstva, možete obavljati posredstvom trasakcionog računa Zapad banke. 


   Bankarske instrukcije, koje je neophodno dostaviti prilikom transfera novca, mogu se dobiti prilikom otvaranja transakcionog računa, ili kada to klijentu bude potrebno.


   Sredstva iz inostranstva isplaćuju se u valuti u kojoj je novac poslat, a klijenti se takođe mogu odlučiti i za konverziju u neku drugu valutu.


   Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti banke vrše plaćanja prema inostranstvu, po različitim osnovama.

   Loro doznaka je doznaka iz inostranstva u korist klijenata banke, po različitim osnovama.