Iznos u EUR:

Bez ograničenja;


Period otplate:

Bez ograničenja;


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

Opcija 1: Od 4,00% do 9,00% na godišnjem nivou, pri čemu  je potrebno da spred između aktivne i pasivne kamate bude minimum 1% i Banka mora da vodi računa da pasivna kamatna stopa koja se nudi na depozit ne treba da bude veća od maksimalne kamatne stope koja je propisana za oročene u EUR i/ili USD bez obzira na ročnost depozita (vidjeti Poglavlje 3.)

Opcija 2: Na oročeni depozit: 0.00%, na kredit minimum 1%

 

Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,00%-2,00%


Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)


Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti

Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu ili Zaloga nad budućim novčanim potraživanjima po osnovu Ugovora o zakupu ili ugovora po osnovu drugih dodatnih izvora prihoda

 

2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem

 

Ugovorno jemstvo zaključeno izmedju Deponenta, Dužnika i Banke, osnovom kojeg Deponenet jemči sredstvima oročenog novčanog depozita za ispunjenje obaveza Dužnika prema Banci (u slučaju da Deponent i Dužnik nije isto lice);

 

Zaloga nad sredstvima oročenog novčanog depozita, pri ćemu je minimalni LTV 1:1 plus kamata po kreditu za 1 mjesec, dok je preporučeni LTV 1:1.10